Препорачано

Зелен европски договор - Чекор понатаму

Европскиот зелен договор (ЕЗД) е сеопфатен план за борба против климатската криза, истовремено елиминирајќи ги социо-економските нееднаквости. Овој пакет на политички иницијативи има за цел да го трансформира нашиот економски и енергетски систем преку колективна акција.

Зелената агенда за Западен Балкан ги одразува истите принципи како и ЕЗД за земјите-членки на ЕУ: Во согласност со мерките на ЕЗД, земјите од Западен Балкан треба да работат на заштита на животната средина, намалување на отпадот и деконтаминација на воздухот, водата и почвата. 

На овој настан ќе разговараме со експерти, невладини организации и активисти за перспективите на развојот на Зелената агенда во Западен Балкан.

Овој настан е дел од проектот на „Зелен договор - Чекор понатаму“ на Европската зелена фондација . 
Првиот фокус на овој проект се заснова на предлозите на зеленото семејство за амбициозно интегрирање на социјалната димензија, за да се работи на „Само зелен договор“. 

Второто ниво ќе „оди чекор понатаму“ од ЕЗД и ќе ги мобилизира концептите ориентирани кон иднината како што е Одржлива благосостојба, поврзана со еколошка држава на благосостојба и оперативниот концепт на Универзални јавни услуги.

Датум: 11.11.2023
Времетраење: 10:00-12:00 часот
Локација: ФОН Универзитет
Формат: Тркалезна маса