БЛОГ
Прочитајте ги нашите статии

All blog posts

Заедничка Земјоделска Политика на ЕУ

Пристапот до храна е основно човеково право, тоа значи дека сите ние имаме право да се храниме достоинствено. Но, системот за производство на храна е комплексен, храната пред да дојде до нас поминува низ повеќе фази

Continue reading

Енергетска транзиција - Клуч за одржлива иднина и енергија во рацете на граѓаните

Пристапот до енергијата е клучен за сите. Начинот на кој ја произведуваме и трошиме енергијата има големо влијание врз нашата благосостојба, но и врз животната средина. Затоа и енергетскиот систем треба да ги земе во предвид ограничените ресурси на нашата планета и да служи за потребите на сите

Continue reading

Е-БИЛТЕН
ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА ДА ДОБИВАТЕ НАЈНОВИ ВЕСТИ