Праведна Транзиција

Овој транснационален проект се справува со прашањето за праведна транзиција - трансформација од екстрактивна во регенеративна економија на праведен и правичен начин за да се добие потребната поддршка од граѓаните. Проектот се обидува да покаже дека зеленото семејство, вклучително GEF и Изгрејсонце во својата специфична улога, е водечки актер во развојот на идните политики, изработени на чувствителен начин, имајќи ги предвид локалните специфичности. Проектните партнери работат заедно во спроведување на истражувања за праведна транзиција и изготвување на труд за нејзините различни димензии. Тие се поврзани со релевантни европски и национални актери со мрежа на партнери и чинители со исти цели. Партнерите спроведуваат активности во нивните земји за да ја зголемат свеста за важноста на Праведната транзиција низ цела Европа. Партнерите ќе подготват и публикација на оваа тема што ќе биде објавена во текот на 2021 година.

Градовите како места на надеж

Врз основа на стекнатата експертиза во спроведувањето на претходните транснационални проекти за заеднички урбани ресурси, проектот „Градови како места на надеж“ беше започнат во 2019 година и се фокусира на овие прогресивни градски мрежи кои се клучен фактор во развојот за позитивен наратив на иднината на Европа. Соединувајќи политички, граѓански и економски чинители, партнерските фондации работат на тоа како овие мрежи можат да добијат поголема моќ на европско ниво. Проектот, исто така, обезбедува поврзан простор за поддршка на активните граѓани во развојот на урбаните заедници и демократските иновации.

РЕ-ВИЗИЈА НА ЕКОНОМИИТЕ НА БАЛКАНОТ: ДА ГИ ПРОМЕНИМЕ ПОЛИТИКИТЕ, НЕ КЛИМАТА

Зелена економија: Кооперативно општество

Фер и здрава храна

ФЕР И ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ

Трансформација кон енергетска демократија