Зелен европски журнал - Живот во шок, разбирање на пандемијата
Пандемијата се случи токму кога екологијата се прилагодуваше на новата централна позиција. Иако борбата против климатските промени е далеку од извојувана, таа сега ја формира домашната и глобалната политика. Со Ковид-19, последиците одат многу подлабоко.
Зелен европски журнал - Жив свет, зелената политика во Европа и пошироко
Принципите што ја инспирираа европската интеграција се основни за зелено размислување: помирување, соработка, разјаснување и гледање подалеку од краткорочните интереси.