На органското производство му е неопходен „триаголникот на успех и доверба“

Во општина Ѓорче Петров се одржа вториот Фестивал на органска храна, на која присуствува 15 производители на органска храна и органски производи. Во рамките на Фестивалот се одржа и Форум на кој излагачите зборуваа за: предностите на органските производи и значењето за локалните заедници кои тие можат да го имаат за локалниот развој, подигањето на свеста кај граѓаните дека употребата органската храна и органските производи е поефтино во однос на конвенционалното производство, значењето за здравјето на населението, беа претставени неколку иновативни методи на органско производство, а се споделија и искуства од развојот на органското земјоделство во неколку други земји од регионот. 

Од Форумот како заклучоци произлегоа следниве заклучоци: потребно е дополнително подигнување на свеста меѓу граѓаните за значењето на органската храна, зголемување на субевенциите за органското производство со цел да се намали цената на органските производи и тие да станат подостапни, поддршка за дистрибутивниот систем на органски производи, а особено се потенцираше важноста од креирање на „триаголник на   успех и доверба“ помеѓу производителите, научните институции и Владата.